Sarajevo, 19–21. oktobra 2017. godine

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Mula Mustafe Bašeskije 21

Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, Ilidža

Fondacija Mak Dizdar
Bošnjački institut
International University of Sarajevo

Fondacija “Mak Dizdar” i Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića kao organizatori i Internacionalni univerzitet u Sarajevu kao suorganizator imaju čast i zadovoljstvo pozvati Vas na Međunarodnu naučnu konferenciju “Mak Dizdar: prvih stotinu godina”, koja će se održati u Sarajevu od 19. do 21. oktobra 2017. godine u okviru projekta obilježavanja 100. godišnjice rođenja Maka Dizdara.

Konferencija

Konferencija je posvećena životu i djelu Maka Dizdara, a njen primarni cilj jeste široko, interdisciplinarno predstavljanje Dizdareva kako književno-umjetničkog, tako i naučno-stručnog rada. U tom smislu, konferencija nije ograničena samo na perspektivu nauke o književnosti, već je otvorena i za raznorodna kulturološka, lingvistička, historijska, filozofska, sociološka i druga razumijevanja ukupnosti Dizdareva djela te za pitanja njegova mjesta i uloge u bošnjačkoj, bosanskohercegovačkoj te nekadašnjoj jugoslavenskoj kulturi, ali i društvu uopće. Također, konferencija je otvorena i za pitanja utjecaja i refleksa Dizdareva rada i u drugim sferama umjetnosti, sve to kako u autorovu vremenu, tako i kasnije, sve do aktuelnog trenutka.

Jezici konferencije su bosanski, hrvatski i srpski te engleski jezik. Predviđeno vrijeme za pojedinačna konferencijska izlaganja jeste 15 minuta, uz dodatno vrijeme za raspravu. Kotizacija za učešće na konferenciji ne naplaćuje se. Očekuje se objavljivanje konferencijskih izlaganja u recenziranom (“peer-reviewed”) zborniku radova. Rok za predaju cjelovitih radova jeste 1. februara 2018. godine.

Nadajući se Vašem učešću, ljubazno Vas molimo da svoju temu prijavite putem prijavnog obrasca najkasnije do 1. septembra 2017. godine

Plenarni govornici

Prof. dr. Amila Buturović

Prof. dr. Amila Buturović     

Univerzitet York, Toronto

Sanjin kodric

Prof. dr. Sanjin Kodrić

Univerzitet u Sarajevu

Akademik prof. dr. Tonko Maroević Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Akademik Tonko Maroević

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Akademik Svein Mønnesland

Univerzitet u Oslu

Dr. Yuri Stoyanov SOAS, Univerzitet u Londonu

Dr. Yuri Stoyanov

SOAS, Univerzitet u Londonu

Prof. em. dr. Elbisa Ustamujić 

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru    

Predložene okvirne teme konferencije:

 • Pjesničko djelo Maka Dizdara i njegovi književnoestetski i književnohistorijski aspekti
 • Mak Dizdar i književno-kulturalni kanon(i)
 • Mak Dizdar, kulturalno pamćenje, reprezentacija prošlosti i pitanja identiteta
 • Mak Dizdar, politika i ideologija
 • Srednjovjekovno naslijeđe i bosanska kultura u književno-umjetničkom i naučno-stručnom djelu Maka Dizdara
 • Mak Dizdar i bosanski jezik
 • Naučno-stručna i popularna recepcija književno-umjetničkog i naučno-stručnog djela Maka Dizdara
 • Prijevodi djela Maka Dizdara na strane jezike i njegova međunarodna recepcija
 • Djelo Maka Dizdara u obrazovnom sistemu i nastavnoj praksi
 • Utjecaji i refleksi književno-umjetničkog i naučno-stručnog djela Maka Dizdara u različitim umjetničkim medijima i kulturalnim praksama (muzika, slikarstvo, film, pop-kultura…)
 • Biografija i bibliografija Maka Dizdara
 • Druge teme vezane za život i djelo Maka Dizdara

Važni datumi:

 • Rok za prijavu teme: 1. septembra 2017.
 • Obavijest o prihvatanju teme: 15. septembra 2017.
 • Datum održavanja konferencije: 19–21. oktobra 2017.
 • Rok za predaju cjelovitih radova: 1. februara 2018.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail adresu info@makdizdar.ba.

Organizacioni odbor:

 • prof. dr. Sanjin Kodrić, Univerzitet u Sarajevu
 • dr. Gorčin Dizdar, Fondacija “Mak Dizdar”, Internacionalni univerzitet u Sarajevu
 • mr. Amina Rizvanbegović-Džuvić, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
 • Narcisa Puljek-Bubrić, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Programski savjet:

 • prof. dr. Amila Buturović, Univerzitet York, Toronto
 • Irfan Horozović, književnik
 • prof. dr. Zvonko Kovač, Sveučilište u Zagrebu
 • akademik prof. dr. Tonko Maroević, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
 • akademik prof. dr. Svein Mønnesland, Univerzitet u Oslu
 • prof. dr. Fahrudin Rizvanbegović, Univerzitet u Sarajevu
 • doc. dr. Edim Šator, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • prof. em. dr. Elbisa Ustamujić, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • prof. dr. hab. Bogusław Zieliński, Univerzitet “Adam Mickiewicz” u Poznańu

Nadajući se Vašem učešću, ljubazno Vas molimo da svoju temu prijavite putem prijavnog obrasca najkasnije do 1. septembra 2017.

Prijavni obrazac

Polja označena sa * su obavezna

Ime i prezime*


Naučno zvanje


Naslov izlaganja*


Ustanova


Grad


Država


Poštanska adresa


E-mail*


TelefonSažetak* (do 300 riječi)